COOKIES

Ochrana osobních údajů.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Interpretation and Definitions

INTERPRETATIONS & DEFINITIONS


VÝKLAD
Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

DEFINICE
Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů: Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem. Propojený subjekt znamená subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou strany, přičemž "kontrolou" se rozumí vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů, které opravňují k hlasování při volbě ředitelů nebo jiných řídících orgánů. Společnost (v této smlouvě označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") označuje společnost Diversium Cars s.r.o., Sekorova 804/6, Praha 143 00.
Pro účely GDPR je Společnost správcem údajů. Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.
Země odkazuje na: Česká republika
Správcem údajů se pro účely GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zařízením se rozumí jakékoliv zařízení, které má přístup ke službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet. GDPR označuje obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Pro účely GDPR se osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Službou se rozumí Webové stránky.

Poskytovatelem služby se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

Údaje o používání se vztahují k automaticky shromažďovaným údajům, které jsou generovány buď používáním služby, nebo samotnou infrastrukturou služby (například doba trvání návštěvy stránky).Webové stránky se vztahují k Diversium, které je přístupné z www.diversium.com. Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá. podle GDPR můžete být označováni jako subjekt údajů nebo uživatel, protože jste fyzická osoba, která Službu používá.

Sběr a použití osobních dat

Typy ukládaných dat

OSOBNÍ DATA
Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat: Údaje o používání

DATA OPOUŽÍVÁNÍ
Údaje o používání jsou shromažďovány automaticky při používání Služby.Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje. Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes mobilní zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor vašeho mobilního zařízení, IP adresu vašeho mobilního zařízení, váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje. můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes mobilní zařízení.

MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGIÍ A COOKIES
Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat: - Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve Vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však Cookies nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, může naše Služba používat soubory cookie.

"Webové majáky". Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové signály (označované také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité části a ověřování integrity systému a serveru). Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

Nutné / základní cookies
Typ: Soubory cookie
Relace Spravuje: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby mohli poskytovat.

Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí souborů cookie
Typ: Soubory cookie
Spravuje: My
Účel: Tyto cookies identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním cookies na webových stránkách:

Funkční soubory cookie
Typ: Trvalé soubory cookie
Spravuje: Us
Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli při každém použití Webových stránek znovu zadávat své preference.

Sledovací a výkonnostní soubory cookie
Typ: Trvalé soubory cookie
Spravuje: Třetí strany
Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti webových stránek a o tom, jak uživatelé webové stránky používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie vás mohou přímo či nepřímo identifikovat jako individuálního návštěvníka. Je tomu tak proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na Webové stránky. Tyto Soubory cookie můžeme také používat k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí Webových stránek, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

POUŽITÍ OSOBNÍCH DAT

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:
K poskytování a údržbě našich služeb, včetně monitorování využívání našich služeb.
Ke správě vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté Osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
Za účelem kontaktování Vás: Kontaktovat Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

Ke správě vašich požadavků: K vyřizování a správě Vašich žádostí, které jste nám zaslali.
Pro obchodní převody: Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech Našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i Námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.


Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:
S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.
Pro obchodní převody: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
S přidruženými společnostmi: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo.
S Vaším souhlasem: S vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich právních povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.Společnost bude rovněž uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny - a uchovávány na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce. váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem. společnost podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země nedojde, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

SMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny - a uchovávány na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce. váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem. společnost podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země nedojde, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBCHODNÍ TRANSAKCE
Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás na to upozorníme.

VYMÁHÁNÍ PRÁVA
Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

DALŠÍ PRÁVNÍ POŽADAVKY
Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro: splnění zákonné povinnosti; ochranu a obranu práv nebo majetku Společnosti; prevenci nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou; ochranu osobní bezpečnosti Uživatelů Služby nebo veřejnosti; ochranu před právní odpovědností.

BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a předávají informace o vaší aktivitě v naší službě v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

ANALYTICS

K monitorování a analýze používání naší služby můžeme využívat služeb třetích stran.

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a zaznamenává návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami společnosti Google. Společnost Google může shromážděná data používat ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. z zpřístupnění vaší aktivity na Službě službě Google Analytics se můžete odhlásit instalací doplňku prohlížeče Google Analytics opt-out. Tento doplněk zabrání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby sdílel informace o aktivitě návštěvníků se službou Google Analytics. další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

GDPR soukromí

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:
Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním Osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Plnění smlouvy: Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo předsmluvních závazků: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.      

Životně důležité zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby: Zpracování Osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Společnost pověřena.

Oprávněné zájmy.

V každém případě Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

VAŠE PRÁVA PODLE GDPR

Společnost se zavazuje dodržovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit Vám možnost uplatnění Vašich práv.
Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo:
požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Právo na přístup k informacím, které o Vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup k Vašim Osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v sekci nastavení Vašeho účtu. Pokud nejste schopni tyto úkony provést sami, kontaktujte Nás, abychom Vám pomohli. To Vám také umožní získat kopii Osobních údajů, které o Vás uchováváme.
Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o Vás máme.
Vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. Toto právo existuje, pokud se opíráme o oprávněný zájem jako právní základ pro Naše zpracování a existuje něco o Vaší konkrétní situaci, co Vás vede k tomu, že chcete vznést námitku proti našemu zpracování Vašich Osobních údajů na tomto základě.
Právo vznést námitku máte také v případě, že Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.

Požádat o vymazání vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud pro jejich další zpracování nemáme dobrý důvod.
Požádat o přenos Vašich Osobních údajů. Poskytneme Vám nebo Vámi zvolené třetí straně Vaše Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s použitím svých osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služby.

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

Své právo na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než na tyto žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve. máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na Naše shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Další informace získáte, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP.

Soukromí dětí

Naše služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů. pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme vyžadovat souhlas rodiče před shromážděním a použitím těchto údajů.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé navštívené stránky. nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.Dáme vám vědět e-mailem a/nebo výrazným oznámením v Naší službě předtím, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady ochrany osobních údajů, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem: info@flatsix.cz

Arrow
VÁŠ TÝM

Seznamte se s týmem

Naše filosofie je jednoduchá — vybíráme do našeho kolektivu ty nejlepší. Jedině tak Vám můžeme nabídnout služby za hranicí běžné návštěvy servisu.

Full name
Job title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Full name
Job title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Full name
Job title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Full name
Job title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

We're hiring!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Skvělý servis díky skvělým partnerstvím

Chcete se na něco zeptat?

Nemůžete najít odpověď na svou otázku, napište nám přes formulář, nebo využijte Whatsapp přímo na stránkách.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.